Tanıtım

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Çocuk Gelişimi Programı lise eğitiminden sonra iki yıllık önlisans eğitimi sunmaktadır. Öğrenciler; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile seçilmektedir (Temel Yetenek Testi-TYT). Programın 30 öğrencilik kontenjanının, 3'ü burslu, 7'si %50 indirimli, 18'i ise %25 indirimli, geri kalan 2 öğrenci ücret ödemektedir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi Programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri ve sağlık yüksekokulu bünyesinde bulunan 4 yıllık bölümlere EA puanıyla geçiş yapabilmektedirler. Programın öğretim dili Türkçedir.